Digital kommunikation

Våra kommunikationssätt har förändrats rejält under de senaste åren. I grunden är det fortfarande samma princip – att överföra meddelanden mellan två personer – men sätten som det sker på går knappt att känna igen. Medan det ännu för ett par hundra år sedan krävdes att breven färdades genom brevbärares försorg kan vi i dag skicka meddelanden på ett par tiondelar. Det har gjort att vårt samhälle i dag ser väsentligt annorlunda ut jämfört med tidigare, och många anser att det har lett till att vi lever i ett kommunikationssamhälle.

 

Den första kommunikativa revolutionen efter introduktionen av telefonen var möjligheten att skicka e-post. Internet visade sig vara en guldgruva för den som ville höra av sig snabbt och enkelt till andra uppkopplade människor och när e-posten först lanserades var det ett helt nytt sätt att meddela sig på. Nu slapp man dyra telefonräkningar och långsam snigelpost. Med e-post kunde vi alla skicka snabba meddelanden utan att bry oss om postgången. IT-företagen kapitaliserade naturligtvis för fullt på vår upptäckariver och det skulle bli en av de största boomerna någonsin i en bransch.Digital kommunikation 2

 

Nästa steg togs av de sociala medierna. Då hade kommunikationsbranschen på nätet redan genomgått en krasch, och när den nu byggdes upp på nytt stod den på betydligt säkrare ben. Nu hade e-post några år på nacken, och det nya och fräscha stod istället ett nätcommunity för. Många hade försökt locka användare till sig, men det var först när Facebook kom in på marknaden i mitten av 00-talet som det tog fart på riktigt. Plötsligt registrerade sig alla på sajten för att hålla kontakt med vänner och familj liksom lära känna nya människor. I kölvattnet av det dök sajten Twitter upp. Det lanserades som en mikroblogg med något andra användningsområden. Medan Facebook framför allt handlade om att underhålla sina sociala relationer satsade Twitter på organisering och mobilisering av människor. Det skulle exempelvis vara ett verktyg i revolutionerna i Nordafrika under 2011.

 

Numera har vi gott om sätt att kommunicera med varandra på. Den som är skeptisk mot nymodigheter som sociala medier har fortfarande de traditionella kommunikationsmedlen till buds: e-posten, vanlig post, telefon. Det finns dock tillfällen när dessa kanaler inte riktigt uppfyller behoven på bästa sätt. Det kan handla om situationer när du vill skicka korta meddelanden på ett snabbt och enkelt sätt. Då kan en komradio vara rätt lösning. Den fungerar under de flesta omständigheter och du behöver varken telefonabonnemang eller internetuppkoppling. Om du inte vill investera i det själv kan du alltid hyra komradio.