Kommunikatör

 

 

En kommunikatör har en av de största rollerna inom ett företag. De besvarar på nästan allt som rör företaget och besitter en enorm kunskap om hur företags sköts och dess policy. Kommunikatören är oftast den första som en potentiell kund kommer i kontakt med, så det är viktigt att personen i fråga har rätt kompetens och förstår Blond smiling female news reporter stands in a blue shirt in front of a man addresing the media. She holds a microphone in hand.värdet av att vara den som förvaltar kundens förtroende till er som företag.

Ett brett spektrum
Att jobba som eller vara företagets kommunikatör är kanske inte alltid så lätt. Det är ett vitt spektrum av vad det innebär, men ett gemensamt är i att alla ska kunna föra fram sin information på ett enkelt sätt så att kunden förstår det du säger och vilket budskap du lyfter fram. Som kommunikatör kan du ha olika befattningar inom en verksamhet.

Studier
Är du intresserad av att jobba med budskap och information kan det vara bra att ha en
utbildning i botten. Det finns en hel del olika högskoleutbildningar med olika inriktningar beroende på vilken väg du funderar på att gå, men vanligt är en högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Frilansa
Som informatör eller kommunikatör kan du hålla en del olika uppdrag där du berättar om projekt eller andra uppdrag. Det är uppskattat med någon som är tydlig och framför budskapet på en nivå så att alla som lyssnar förstår vad det är du vill säga. Du kan ta på dig uppdrag och driva det som ett eget företag, men du kan
även själv fakturera utan företag.

Viktigt att synas utåt
Du kommer dels genom din utbildning, men även när du är ute i arbetslivet förstå hur viktigt det är att synas och höras. En av de tuffaste uppgifterna är kanske att du behöver stå till svars inför media för något som din uppdragsgivare gjort.

Framtiden
Alla företag försöker hela tiden ligga i framkant för att vara bäst med att nå ut med sitt budskap. Många av de stora företagen tror att det blir allt viktigare med kommunikatörens roll, men att den kommer att utvidgas så att fler får mer spetskompetens, du kan
läsa mer här om ämnet.