Kroppsspråk

När vi kommunicerar med varandra använder vi inte bara vårt tal, utan också kroppen och våra gester spelar stor roll för hur det vi säger uppfattas. Ett tydligt exempel på det är när Carter och Ford kandiderade till president i USA 1976. Under kampanjen gick de mot varandra i två tv-sända debatter. Efter att den första debatten inte gick bra för Carter, ändrade han sitt beteende vid nästa debatt. Han såg sin motståndare i ögonen mer, han stod med en öppnare kroppsställning, gjorde sina gester mer bestämda och använde en kontrollerad röst. Utan att ändra innehållet i det han sade vann han med dessa förändringar den andra debatten. En stor del i att lyckas övertyga människor och förmedla ett budskap är alltså att vara medveten om sitt kroppsspråk. Det är också viktigt att lyckas med detta för att kunna föra ett bra och tydligt ledarskap, till exempel på arbetsplatsen. Advantum Kompetens erbjuder ledarskapsutbildningar.

Kroppsspråket kan delas in i två generella kategorier: det som vi är medvetna om, och det som är till stor del undermedvetet. De medvetna rörelserna kallas för emblem. Vi lär oss rörelserna och vad de betyder under vår uppväxt, och de är gemensamma inom en hel kultur. De kan senare kännas så självklara och naturliga att vi inte inser att de är inlärda, och att de faktiskt inte betyder samma sak överallt i världen. Ett exempel på ett emblem är att skaka på huvudet, som i Sverige och flera andra länder och kulturer betyder ”nej”.

De undermedvetna rörelserna kallas ickeverbala signaler. Det kan till exempel vara att man lutar sig framåt när man vill ta ordet i ett samtal, eller att man visar känslouttryck. Eftersom de är svåra att kontrollera används ofta dessa ickeverbala signaler för att till exempel avslöja när någon ljuger. Ett exempel är att man inte möter blickar lika ofta om man ljuger. USA använder denna kunskap för att analysera till exempel Vladimir Putins kroppsspråk för att skapa en psykologisk profil, och på det sättet kunna förutspå hans beteende och handlingar. Läs mer på här.Kroppsspråk 1

Det kan vara värt din tid att lära dig mer om dessa ickeverbala signaler. Forskare från Tyskland har till exempel kommit fram till att kroppsspråket är mer övertygande än pengar när det gäller att bli serverad i en bar. De som såg bartendern i ögonen fick service snabbare än de som viftade med sitt bankkort eller med sedlar.

Även om vi aldrig helt kan kontrollera vårt kroppsspråk, eftersom interaktion mellan människor är så komplicerad, kan man få ett litet övertag om man är medveten om dess makt.