Målgruppsanpassning

En mycket viktig del av all kommunikation är målgruppsanpassning. Detta gäller för kommunikation både i tal och i skrift, men är kanske särskilt viktigt för kommunikation i skrift, eftersom man då faktiskt inte vet exakt vilka som kommer att läsa texten; den lever kvar för eftervärlden på ett annat sätt än ett tal gör. När du talar kan du ju också se personen eller personerna framför dig, och vet vem din mottagare är, utan att själv behöva föreställa dig honom eller henne.

Det måste man dock göra när man skriver en text. Ett misstag som många gör är dock att tänka på målgruppen som just en grupp människor. Genom att generalisera och klassa in människor i grupper efter ålder, kön, geografisk placering, inkomst och andra demografiska kriterier blir mottagaren av texten en ansiktslös massa, och det är svårt att anpassa en text på rätt sätt bara med vetskapen om dessa kriterier. Istället bör varje skribent som vill målgruppsanpassa sin text föreställa sig en eller några få individer som representerar mottagarna av texten, och lära känna dem bättre. På det sättet kan man lättare föreställa sig hur de skulle uppfatta formuleringar och innehållet i texten.laptop-820274_640

Att föreställa sig mottagarna av texten på individnivå gör det också lättare för dig som skribent att välja stilnivå på texten. Hur skulle du prata med dessa människor för att de lättare ska förstå ditt budskap och komma ihåg ditt budskap? Och framförallt – för att de ska identifiera sig med ditt budskap? Först då har du skrivit en riktigt framgångsrik målgruppsanpassad text: då läsarna tar ditt budskap och gör det till sitt eget.

Ett tillfälle då det är mycket viktigt att kunna målgruppsanpassa är då man som företagare skapar sin hemsida. I det här fallet, precis som annars, blir det lättare att skriva målgruppsanpassat genom att föreställa sig en person, snarare än en grupp. Fundera på vem din kund är, vem som tilltalas av din tjänst eller produkt eller vem du vill sälja den till. När du har din målgrupp klar för dig och har formulerat texterna till din hemsida kan du enkelt skapa den på Hemsida.se.