Masskommunikation

Kommunikation förknippas ofta med dialog med en annan människa, men det kan också ta många andra former. Faktum är att kommunikation sker ständigt utan att vi tänker på det. Ett av de vanligaste sätten att kommunicera på är masskommunikation. Det handlar om tidningar, radio, tv och numera också internet. Masskommunikation har tidigare mestadels handlat om envägskommunikation, men tack vare ökad interaktion har mottagarna – det vill säga, läsarna, lyssnarna och tittarna – blivit allt mer deltagande i debatten.

 

Det första stora mediet avsett för masskommunikation i modern tid var tidningen. Den industriella revolutionen möjliggjorde billigare upplagor tack vare ökad tillgång till papper och tryckpressar, samtidigt som fler lärde sig läsa och intresserade sig för nyheter och samhällsdebatten. Det gjorde att ny publik växte fram som tidningarna kunde rikta sig till och på så sätt sälja fler exemplar. När tidningen var som störst fanns det i nästan varje hushåll och det var ett oundgängligt sätt för många familjer att ta del av det senaste som hänt.

Woman on hotel bed with laptop and phone watching financial news
Woman on hotel bed with laptop and phone watching financial news

 

Nästa stora uppfinning som förändrade masskommunikationen var radion. Den populariserades i början av 1900-talet och fick omedelbart en stor genomslagskraft. Eftersom denna historiska epok var fylld av avgörande händelser och dramatiska förändringar blev den ett viktigt sätt att hålla sig á jour för många människor. Ett exempel på det är andra världskriget, där många av kommunikéerna riktade till folket sköttes via radion. Det var där människor kunde ta del av nyhetsbulletiner och följa krigets rasande framfart.

 

Några årtionden senare, vid 1900-talets mitt, kom televisionen. Det innebar en drastisk förändring i våra medievanor. Eftersom den krävde hela vår uppmärksamhet blev den till en naturlig samlingsplats i varje hem där vi gemensamt tittade på samma program. Utbudet var en bråkdel av vad som produceras idag, vilket fick till följd att tv-programmens genomslagskraft var enorm. Numera finns det så många kanaler att det är svårt att nå ut till lika många människor samtidigt, men televisionens kapacitet som kommunikationsmedel är fortfarande enorm. Många tv-program sänds nuförtiden direkt på nätet. Där kan du också, förutom att se din favoritserie, också hitta öppettider på din lokala matbutik eller numret till målare i Stockholm.