Språk

Vårt språk är idag en sådan självklarhet att det kan vara svårt att föreställa sig att det en gång inte funnits. Men allt har sin början någonstans, och även språket måste ha ett ursprung. Så när, och hur, utvecklades vårt språk?

Svaret på den frågan är forskare inte helt eniga om. Många är dock överens om att det första språket uppkom för ungefär fyrtiotusen år sedan, eftersom man då har hittat spår av ett kulturellt uppsving; plötsligt började människorna att smycka sig med symboler och tillverka ornament. En amerikansk antropolog som heter Ian Tattersall har en teori om att språket först uppstod som en lek bland barn, som utvecklades och fick den struktur vi idag förknippar med språk, det vill säga grammatik och syntax. Han menar också att språket spreds på fredlig väg, via social interaktion mellan människor. Läs mer på nyteknik.se

Det finns fler andra teorier och kombinationer därav. En är att språket uppstod genom ljudhärmning, det vill säga att människorna efterliknande till exempel djurens läte. En annan är att språket utvecklades ur känsloutrop och skrin av rädsla, lust eller smärta. Ytterligare en teori är att människor använde rytmiska ljud för att koordinera olika former av arbeten, och att dessa ljud blev till en form av språk. Läs mer om olika teorier på ling.guSpråk 1

Människan har unika förutsättningar som har gjort det möjligt för oss att utveckla ett språk. Dels har våra hjärnor tillräckligt stor kapacitet för symboliskt tänkande, det vill säga förmågan att kunna föreställa sig något. Dels har vi en talapparat som lämpar sig väl för distinkt tal. Vi har ett långt svalg där vibrationerna från stämbanden kan få resonans i munnen och näsan, och vi har en tunga och mun som kan forma ljudet till distinkta ord. Läs mer om förutsättningarna på wikipedia. Denna talapparat var fullt utvecklad redan för sexhundra tusen år sedan, i homo heidelbergiensis, men man tror inte att de kunde tala. Antagligen använda de sin talapparat till att varna för fara, eller kanske till att sjunga. Homo erectus, vår föregångare, tros ha haft en rudimentär form av språk. Vad som talar för det är framförallt att de jagade på ett avancerat sätt, vilket kräver planering, som i sin tur kräver kommunikation. Språket skulle dock inte utvecklas till fullo förrän homo sapiens hade utvecklats.