Språkvetenskap

Språkvetenskap är ett stort ämne som behandlar vetenskapen om mänskliga språk. Intressant att tänka på är att erfarenheter påverkar språket. Som exempel kan vi ta ett ord som vatten. Alla människor har erfarenhet av det och därför finns det ett ord för det i alla språk. För hundra år sedan fanns det inte ett ord för mejl eftersom det inte fanns erfarenhet av det. Från början lånade vi i svenskan ordet från engelskans mail men idag skriver vi det efter det svenska uttalet, det vill säga mejl. Nya ord tillkommer hela tiden i takt med att våra erfarenheter ökar. Gamla ord ändrar stavning, ofta på grund av att uttalet ändras.

Självklart idag – otänkbart för 100 år sedan

I dag uttrycker sig människor mer i skrift på grund av sociala medier och internet. Ålder och utbildning lyser ofta igenom i sättet man uttrycker sig på. Som exempel kan nämnas att den äldre generation fick lära sig skillnaden mellan de och dem grundligt i skolan. Idag är istället dom mer accepterat. språkliga förändringar är ofta inte populärt och det märks i debatten om de, dem och dom. Detta händer alltid när förändringar sker i språket. Förändringar är dock oundvikliga och vissa uttryck som vi i dag ser som självklara i språket, var för hundra år sedan helt otänkbara och orsakade debatter på den tiden.

Språkbrukarna styr språket

I enkla ord kan ämnet språkvetenskap beskrivas som läran om språk och kommunikation. Eftersom kommunikation används i de flesta yrken och även på fritiden har alla alltid användning för det. För den som vill fördjupa sig i ämnet kan studierna leda till arbete som språklärare, översättare, journalist eller talpedagog. I Sverige finns institutet för språk och folkminnen som forskar om dialekter, ortsnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar också med språkvård och språkpolitik. Deras uppgift är att sprida kunskap och ge råd i språkfrågor. Nya ord och fraser som dyker upp i språket registreras av språkrådet. Vem godkänner de nya orden? Det är vi som använder orden. Ord som vi använder ofta hamnar i Svenska akademiens ordlista.