Utbilda dig till språkkonsult

Att titulera sig som språkkonsult innebär att man jobbar som en expert inte bara på språk, utan på kommunikation. En språkkonsults uppdrag går ut på att hjälpa sina arbetsgivare eller uppdragsgivare att kommunicera effektivt genom att utforma sina texter efter målgrupp, få fram sitt budskap tydligt och använda korrekt språkbruk. Det kan handla om kommunikationen utåt mot kunder såväl som intern kommunikation. De flesta språkkonsulter arbetar med skriven text, men det finns också de som har specialiserat sig på talad kommunikation. En språkkonsult kan arbeta för myndigheter, organisationer och företag, men en stor del av branschen är också frilansare och arbetar mot till exempel reklambyråer, förlag och universitet.silhouettes-776667_960_720

De allra flesta som arbetar som språkkonsulter idag har genomgått den universitetsutbildning som kallas för Språkkonsultprogrammet, som finns på ett flertal universitet i Sverige. Det kanske mest kända är språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet, som är ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng. Under utbildningens gång ligger fokus framförallt på att ge studenterna goda kunskaper om det svenska språket och om de aktuella språkvårdsfrågorna, liksom den generella debatten som omger detta ämne. Målet är att ge studenterna kännedom om hur språkbruket skiftar beroende på situation, mottagare och syfte, liksom om vad i en text som försvårar eller underlättar förståelsen för läsaren. Utbildningen är både praktisk (med till exempel skriv- och kommunikationsövningar) och teoretisk (med moment inom till exempel grammatik, textanalys, språksociologi, språkförändring och språkplanering).

En kandidatutbildning till språkkonsult finns också på Lunds universitet och Umeå universitet, som båda också är på 180 högskolepoäng. Utbildningen på Lunds universitet passar dig som också skulle vilja förkovra dig i ett annat ämne, som komplement till dina svenskastudier, eftersom de har en valbar termin. Då kan studenterna till exempel läsa juridik, marknadsföring eller något annat de skulle vilja ha som specialinriktning.

Som språkkonsult kommer datorn att vara ett betydande arbetsredskap, och det är därför viktigt att man behärskar i alla fall de grundläggande funktionerna och programmen man har till sitt förfogande. Ett program som de flesta behöver kämpa lite extra med är Excel, och om du känner att du också skulle behöva friska upp dina kunskaper i programmet kan Addskills Excelkurs vara att rekommendera